ติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน

การติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน นั้น เริ่มจาก ระบบกริดของการไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดี ก็จะมีการเดินระบบ และ หลักเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่.. ต่างก็ยึดมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น วสท. ก็ดี หรือ IEC ก็ดี

จากมิเตอร์ ถูกติดตั้งลงบนเสา โดยการกำหนดตัว ของโหลดการใช้ไฟ.. วิศวกรจะระบุพิกัดของสาย เบรกเกอร์ป้องกัน ลักษณะการเดินสาย และ วงจร

ตัวอย่าง วงจร ติดตั้งไฟฟ้าในบ้าน ทั่วไป แบบ เฟสเดียว

รับติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้าน

HOTLINE-064-182-9654

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ช่างเหมี๋ยว ช่างไฟดอทคอม
ดึงสายข้ามถนน เข้าชายคาบ้าน

รับติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ้าน โดยช่างไฟดอทคอมศูนย์ประเวศ