ดึงสายเมน

+รับดึงสายเมน เข้าตัวบ้าน อาคาร โรงงาน
+จับยึดแร็ค วางสายเมนไฟฟ้า ลูกถ้วย ลูกหนู
+วางท่อ สายไฟเมน ร้อยท่อ ร้อยสาย จับยึด
+วางแลดเดอร์ วางเทรย์ ไวร์เวย์ เดินสายเมนฟีดเดอร์
+จับยึด วางบัสดัก เข้าตู้ เข้าสาย สายไฟเมน
+เดินสายเมนเข้าตู้ เดินรางไวร์เวย์

สายเมน

สายไฟเมน

สายเมน ฝังดิน

tel-064-182-9654

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

เดินสายเมน
สายเมน