ขอมิเตอร์ไฟฟ้า

ช่างไฟดอทคอม รับขอมิเตอร์การไฟฟ้า

แผงรวมมิเตอร์ไฟ

งานขอไฟเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้า ขอมิเตอร์ไฟฟ้าเพิ่ม ..ช่างไฟดอทคอม พร้อมทีมงาน ช่างไฟฟ้า วิศวกร ยินดีใช้คำปรึกษา

รับเดินเรื่อง ออกแบบ รับรองแบบ หรือ เดินเรื่องเพื่อขอเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น

+งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานการไฟฟ้า
+งานออกแบบระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐาน วสท.
+ทีมช่างไฟ ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน บริการ

ตู้เมนไฟ

ช่างไฟดอทคอม รับงานระบบไฟฟ้าบ้าน ไฟฟ้าอาคาร ไฟฟ้าโรงงาน ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ยินดีให้บริการ..

tel-064-182-9654

https://www.facebook.com/changfidotcom

Line: @changfi

ตรวจสอบระบบโซลาร์รูฟ
งานเปลี่ยนสาย ดึงเมน เพื่องานขอหม้อไฟฟ้า | มิเตอร์ไฟฟ้า | ปีนเสาไฟ
single line diagram Solarcell rooftop

อัตราค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
(ในอดีต)

ค่าธรรมเนียมของ MEA การไฟฟ้านครหลวง
(ปัจจุบัน)

1 เครื่องวัด 5(15) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมรวมประมาณ 1,000 บาท

2 เครื่องวัด 15(45) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 2,700 บาท

3 เครื่องวัด 30(100) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 4,700 บาท

4 เครื่องวัด 50(150) แอมแปร์ 1 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 8,700 บาท

5 เครื่องวัด 15(45) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 6,700 บาท

6 เครื่องวัด 30(100) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 13,500 บาท

7 เครื่องวัด 50(150) แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 25,000 บาท

8 เครื่องวัด 200 แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 50,500 บาท

9 เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 400 แอมแปร์ 3 เฟส
ค่าธรรมเนียมประมาณ 98,500 บาท

เรื่องไฟ ไว้ใจ เรา.. ช่างไฟดอทคอม